VYHLÍDKOVÉ lety - trasa C - Zámky 45 minut

Trasa letu

Letiště Vyškov –  zámek Buchlovice – zámek Milotice – zámek Lednice – zámek Bučovice - letiště Vyškov

 
Vyhlídkové lety

 

Vyhlídkové lety

 

 

Zámek Buchlovice

Historie zámku navazuje na dějiny nedalekého hradu Buchlova, který se jako stará středověká pevnost stal na konci 17. století pro šlechtu nepohodlným. Traduje se, že tehdejší majitel panství, Jan Dětřich z Petřvaldu, postavil zámek pro svou manželku Eleonoru z Colonna-Felsu, pů-vodem z Itálie, pro kterou byl hrad příliš chladný.
K zámku patří i zahrada a park, tvořící neoddělitelnou část reprezentační ar-chitektury šlechtického sídla.
Zahrada byla zakládána od počátku 18. století současně se zámkem. Botanik dr. Bedřich Berchtold se zasloužil o výsadbu exotických a vzácných dřevin, jejichž semena a sazenice vozil ze svých cest po světě.

Zámek Milotice

– perla jihovýchodní Moravy
Státní zámek Milotice je unikátně zachovaným komplexem barokních staveb a zahradní architektury, který nechal v letech 1719–1743 vybudovat Karel Antonín Serényi.


Zámek Lednice

bylo panství rodu Lichtenštejnů, které jim patřilo dohromady bezmála 700 let.
Těsně k zámku přiléhá velkolepá francouzská zahrada a skleník, kde najdete pravděpodobně nejstarší a nejvzácnější skleníkovou rostlinu naší země. Jde možná až o půl tisíciletí starý cykas Encephalartos altensteinii.
Velmi zajímavou stavbou je i minaret z konce 18. století.

Zámek Bučovice

je renesenační stavba, která patří k stavitelským památkám města Bučovice a dominuje zdejšímu centru města. Zámek byl postaven v letech 1575–1585 na zakázku jana Šembery z Boskovic, ve své době jednoho z nejbohatších moravských šlechticů. 
K straně zámku byla připojena plochá geometrická zahrada o velikosti 17,5 ha obklopená zdí. Plocha byla rozčleněna pravoúhle se soustavou os s kašnami, ornamenty ze zimostrázů a habrů, trávníky, ovocné výsadby

Cena za osobu

2 990 Kč

Objednat