Konec platnosti voucheru

Souhlas se zpracováním osobních údajů

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“)

Odesláním formuláře na webu www.letybrno.cz výslovně uděluji souhlas s tím, aby společnost SWISSGREEN, a.s., Hlaváčkova 2976/2, 612 00 Brno, IČ: 29271797, DIČ: CZ29271797, e-mail: info@letybrno.cz (dále jen „Správce“)

zpracoval v souladu s platnou právní úpravou mé osobní údaje – jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu, datum narození, telefonní číslo, e-mail (dále jen „osobní data“).

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem v tištěné nebo elektronické podobě. Osobní údaje zpracování společnost SWISSGREEN, a.s.

Souhlas je dán ke zpracování osobních údajů k účelu:

 • propagace společnosti SWISSGREEN, a.s. (zejména v propagačních materiálech, médiích, na webu, na sociálních sítích)
 • nabízet vám služby z portfolia Správce,
 • marketingově Vás oslovit různými formami, například prostřednictvím SMS, telefonicky nebo e-mailem,
 • vedení evidence a s tím souvisejícími činnostmi,
 • pro účely písemné a elektronické komunikace,
 • předáním dalším správním firmám, poskytujících pro Správce služby na základě uzavřených smluv.

Jsem srozuměn(a) se svým právem:

 • mít přístup ke svým osobním údajům a požadovat jejich opravu,
 • na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení,
 • na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,
 • na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,
 • odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení a podat pro Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení.

Osobní údaje budou po pominutí účelu jejich zpracování odstraněny bezpečným způsobem. Potvrzuji, že tímto souhlasem vyjadřuji své svobodné, konkrétní, informované a jednoznačné svolení ke zpracování mých osobních údajů.